top of page
anthonio - foto2.jpg

Gabriël Anthonio

rugr_logonl_rood_rgb.jpg

Bijzonder Hoogleraar Sociologie van Leiderschap, Organisaties en Duurzaamheid
Rijksuniversiteit Groningen

Gabriël Anthonio is een ervaren bestuurder, wetenschapper, auteur en veelgevraagd spreker. Hij heeft een duidelijke visie op HR-beleid en weet theorie en praktijk op een inspirerende manier aan elkaar te verbinden. Zijn laatste boeken, Het Zwitsers Zakmes van de Leider (2018), Het Leven Praat Terug (2019), De Vorstenspiegel (2020) en De sleutels van de Leider (2021) behoren tot de meest verkochte managementboeken (Top 50). Hij is als bijzonder hoogleraar in Leiderschap, Organisaties en Duurzaamheid verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt als Partner bij de Galan Groep in Baarn. 

Bas

15.39 - 17.00 uur

Keynote: Het belang van persoonlijk en waardegedreven leiderschap

Een optimale Talent Journey valt of staat bij het commitment van leidinggevenden. Het zijn de leidinggevenden die in staat moeten zijn talenten aan te trekken, te binden, te boeien, te motiveren, te activeren en te inspireren. En daarmee een Employee Experience te creëren waarbinnen medewerkers kunnen excelleren en hun talenten optimaal in kunnen zetten. Dit vraagt om persoonlijk en waardegedreven leiderschap. Tijdens het congres zal Gabriël Anthonio met ons stilstaan bij ons eigen, persoonlijke leiderschap en waarden die daarbij een rol spelen. Hij gebruikt verassende elementen uit de (klassieke) filosofie, de psychologie, sociologie en leiderschapstheorie en brengt deze op een uitnodigende manier naar voren. Ook laat Gabriel ons de horizontale dimensie van leiderschap zien, de verbinding op hart-niveau. Dit is niet een leiderschap van boven naar beneden (top down), maar van binnen naar buiten en andersom. Het is juist deze verbinding vanuit het hart die onze gedeelde passie voor ons werk betekenisvol maakt en medewerkers daadwerkelijk bindt en boeit, immers:  “Leiderschap draait om de kwaliteit van het contact!” 

bottom of page