top of page
vreeburg - foto.jpg

Harold Vreeburg

Logo-CroonWolter-Dros.jpg

Directeur HR
Croonwolter&dros B.V. 

Als Directeur HR van Croonwolter&dros B.V. is Harold - samen met de business verantwoordelijken - sinds 2015 bezig geweest met de fusie en integratie van het voormalige Croon en Wolter & Dros. In de afgelopen jaren is zijn aandacht verschoven naar de ontwikkeling en transformatie van de onderneming en deze fit te maken voor een nieuwe toekomst. Hierbij ligt de nadruk op de mens, effectieve teams, cultuur en leiderschapsontwikkeling.

Harold

13.30 - 14.15 uur

Purpose en ontwikkelcyclus centraal in EVP van Croonwolter&dros

Croonwolter&dros (CW&D) levert hoogwaardige technologische oplossingen voor haar klanten. ‘Omdat deze oplossingen worden gerealiseerd door mensen, stellen wij hen centraal. Een organisatie is immers zo goed als haar medewerkers’, aldus HR-directeur Harold Vreeburg. Daarom stelt CW&D alles in het werk om de ‘reis van de medewerker’ zo goed mogelijk te laten verlopen. Harold legt uit hoe CW&D enerzijds bouwt aan een actief ontwikkelklimaat, waarin het verbeteren en vernieuwen van kennis, vaardigheden en competenties van medewerkers door het opdoen van kritische ervaringen, coaching en training wordt gekoppeld aan de doelen van de onderneming. Anderzijds stuurt CW&D op leiderschap met aandacht voor inclusiviteit, fysieke en sociale veiligheid, eigenaarschap, duurzaamheid van inzet en samenwerking. Dit tezamen vormt de Employee Value Proposition waarmee CW&D mensen bindt en nieuwe collega’s aan de organisatie boeit.

bottom of page