top of page
220214 - foto Jeroen Meijerink.jpg

Dr. Jeroen Meijerink 

universiteit-twente.png

Docent Human Resource Management (HRM) 
Universiteit Twente

Dr. Jeroen Meijerink is universitair docent Human Resource Management (HRM) aan de Universiteit Twente. Hij verzorgt onderwijs en doet onderzoek naar de (meer)waarde van HRM en nieuwe organisatievormen. De laatste jaren richt zijn onderzoek zich op online platformen die vraag en aanbod van tijdelijke arbeid bijeenbrengen. Hier kan gedacht worden aan freelance platformen zoals Deliveroo, YoungOnes en Temper, alsmede platformen voor het bemensen van projecten binnen organisaties. Deze platformen hebben implicaties voor onder andere de wijze waarop arbeidsrelaties vormgegeven worden, competitie in bestaande (arbeids)markten en arbeidswetgeving. In zijn onderzoek gaat Jeroen daarom in op de vraag welke gevolgen (in zowel gewenste, als ongewenste zin) online platformen hebben voor de theorie en praktijk van human resource management. Hij is heeft meerdere rechtszaken in freelance platformen van dichtbij gevolgd, organisaties bijgestaan bij het opzetten van een online platform en heeft samen met meerdere (inter)nationale experts het boek Platform Economy Puzzles gepubliceerd.

Jeroen

10.15 - 10.45 uur

Keynote: Online platformen in de huidige arbeidsmarkt

Jeroen Meijerink belicht de verscheidenheid aan online platformen voor tijdelijke arbeid, zoals freelance platformen (als Temper, YoungOnes en Deliveroo), uitzendplatformen (zoals Maqqie of Youbahn) en spin-off platformen (zoals GigNow van EY). Hierbij gaat hij in op wat HR-professionals kunnen leren van deze platformen, voor welke HR-vraagstukken online platformen een oplossing kunnen zijn, en welke uitdagingen organisaties ervaren bij het werken met (of het opzetten van) een online klusplatform. 

bottom of page